1. REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Jani Reijola / Huuhkajalaakso

Kekkurintie 18

45200 Kouvola

puh. 0400 893 474

huuhkajalaakso@gmail.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jani Reijola

puh. 0400 893 474

huuhkajalaakso@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Huuhkajalaakso matkustajarekisteri sekä verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§ velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen sekä henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi ellei asiakas sitä ole kieltänyt.

Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Huuhkajalaakson verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Huuhkajalaakson ja asiakkaan välillä.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakkaan nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Yrityksiltä pyydetään lisäksi laskutustiedot ja y-tunnus.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla, johon asiakkaat itse syöttävät tiedot tilatessaan tuotteita Johku-verkkokaupasta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan lain määräämille viranomaisille.

8. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Johku-palvelun hankkineella kauppias-asiakkaalla on pääsy tämän Johku-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).